{ "logo": "https://vesti.kg/cache/com_jursspublisher/60/d/logo100-cd7f5f8a94b044a442379eca11c94032.jpg", "news": [ { "img": "https://vesti.kg/cache/com_jursspublisher/140x100/f/0886755f9b05ba8412c7a53e875786be-e8fb95ae6a3b63bd4d9936e1bbbef1b1.jpg", "title": "В Турции задержали подозреваемого в изнасиловании 4-летней кыргызской девочки", "datetime": "04 марта", "url": "https://vesti.kg/proisshestviya/item/82935-v-turtsii-zaderzhali-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-4-letnej-kyrgyzskoj-devochki-foto.html" }, { "title": "Начато расследование по факту избиения личного врача Атамбаева бойцами «Альфы»", "datetime": "04 марта", "url": "https://vesti.kg/politika/item/82931-nachato-rassledovanie-po-faktu-izbieniya-lichnogo-vracha-atambaeva-bojtsami-alfy.html" }, { "title": "Дастан Бекешев раскритиковал коллег, митинговавших в поддержку Райымбека Матраимова", "datetime": "04 марта", "url": "https://vesti.kg/politika/item/82929-dastan-bekeshev-raskritikoval-kolleg-mitingovavshikh-v-podderzhku-rajymbeka-matraimova.html" } ] }